Dag: 21 november 2020

Bijbel

Het “Onze Vader” (4)

 “Onze Vader in de hemel” Vele christelijke schrijvers claimen dat het aanspreken van God als vader iets typisch christelijk is. Ook de oudtestamentische profeten beschrijven God als onze vader, zoals Jesaja 63:15-16, Jeremia in 3:19 en Maleachi in 2:10. Jezus sluit dus aan bij de gebeden die zijn joodse toehoorders kennen. Wat betekent de zin: […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (3)

Structuur van het gebed Het gebed heeft zijn wortels in de oudtestamentische, joodse traditie. De structuur van het gebed lijkt dus op die van traditionele joodse gebeden die heden ten dage nog steeds worden uitgesproken in synagoges en in Messiaanse gemeenten. Je ziet de volgende structuur in het gebed: Aanhef (vers 9a) Gericht op God […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (2)

Grieks of Hebreeuws? Er zijn geleerden die zeggen dat de Griekse versie van het Mattheüs-evangelie een vertaling is van het Hebreeuwse origineel geschreven door Mattheüs. Ze baseren zich op de uitspraak van Papias van Hierapolis, die leefde van … tot … en gerekend wordt tot een van de Apostolische Vaders. Volgens Papias schreef Mattheüs de […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (1)

Het meest bekende gebed onder de christenen Het “Onze Vader” en in de Engelse cultuur als “The Lords Prayer” is een gebed dat elke christen kent en vaak ook van buiten kent. Dit gebed staat zowel in het evangelie van Mattheüs als in het evangelie van Lucas. Ze zijn niet exact hetzelfde. Het gebed in […]

Read More