Gebed

Bijbel

Het “Onze Vader” (4)

 “Onze Vader in de hemel” Vele christelijke schrijvers claimen dat het aanspreken van God als vader iets typisch christelijk is. Ook de oudtestamentische profeten beschrijven God als onze vader, zoals Jesaja 63:15-16, Jeremia in 3:19 en Maleachi in 2:10. Jezus sluit dus aan bij de gebeden die zijn joodse toehoorders kennen. Wat betekent de zin: […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (1)

Het meest bekende gebed onder de christenen Het “Onze Vader” en in de Engelse cultuur als “The Lords Prayer” is een gebed dat elke christen kent en vaak ook van buiten kent. Dit gebed staat zowel in het evangelie van Mattheüs als in het evangelie van Lucas. Ze zijn niet exact hetzelfde. Het gebed in […]

Read More