Het (joodse) huwelijk

Onlangs is een van mijn kinderen getrouwd. Trouwen is niet zomaar iets, het is een belofte voor de toekomst. Die belofte kom je ook tegen in de Bijbel. Gods woord begint met een huwelijk, de verbintenis tussen Adam en Eva èn eindigt met een huwelijk, de verbintenis tussen Jezus en zijn bruid.

In het boek “Wake Up” van Arno Lamm en Emil-Andre Vanbeckewoort wordt er een hoofdstuk besteed aan het Joodse huwelijk. Tijdens het lezen vielen mij enkele dingen op:

 1. De bruid en bruidegom sluiten een verbond (huwelijkscontract, in het joods Ketoeba) nog voordat het huwelijk gaat plaatsvinden
 2. De bruidegom betaalt de bruidsschat
 3. De bruidegom vertrekt om een woning klaar te maken
 4. De bruid bereidt zich voor op de komst van de bruidegom
 5. De bruidegom weet niet precies wanneer hij de bruid mag gaan halen.
Gemeente als bruid

We kunnen de gemeente zien als zijn bruid: ‘Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.’ 2 Korinthiërs 11:2 NBG51. ‘Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.’ Efeziërs 5:31-32 NBG51

Het verbond

Ook God heeft met ons een verbond afgesloten zoals te lezen staat in Jeremia 31:31-34 NBG51: ‘Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

De bruidsschat

Jezus heeft ons losgekocht met zijn bloed: ‘Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.’ 1 Korinthiërs 6:20 NBG51

Woning gereed maken

We wachten tot onze woning gereed is. ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’ Johannes 14:2-3 NBG51

Voorbereiding

De bruid bereidt zich voor op het huwelijk door zich te reinigen. ‘Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.’ Efeziërs 5:25-27 NBG51

Het tijdstip weten we niet

Alleen de vader weet de dag en het tijdstip. ‘Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.’ Marcus 13:32 NBG51 ‘want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’ 1 Tessalonicenzen 4:16-17 NBG51

Door meer te lezen over de joodse bruiloft begin je te begrijpen wat Jezus bedoelt als Hij het koninkrijk der hemelen vergelijkt met tien maagden, die de Bruidegom tegemoet gaan. Je kunt hierover meer lezen in Mattheüs 25:1-13.

Meer informatie over de joods bruiloft: DE JOODSE BRUILOFT HJM Sales

El-li

Mijn interesses zijn Bijbelstudie, lifestyle, natuur en cultuur. Ik ben de trotse moeder van 3 twintigers die inmiddels allemaal hun eigen weg in het leven hebben gevonden.

4 thoughts on “Het (joodse) huwelijk

 1. Bedankt voor het delen van deze Blog. Via Evelyne kwam ik op uw blog terecht.
  Ik heb het boek Wake Up ook gelezen en was net als u verrast over het hoofdstuk van het joodse huwelijk. Jammergenoeg heb ik het boek niet meer in mijn bezit. Groet, Gods rijkelijke zegen voor het mooie werk dat u doet.

  1. Hallo Barbara,
   Dank je voor de opbouwende woorden. Het boek Wake up heeft veel nieuwe inzichten gegeven. Hopelijk lukt het nog een keer om het boek weer in je bezit te krijgen. Wens je Gods rijke zegen voor jou en je geliefden.
   Groetjes, Elly

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.