Jezus

Bijbel

Het “Onze Vader” (4)

 “Onze Vader in de hemel” Vele christelijke schrijvers claimen dat het aanspreken van God als vader iets typisch christelijk is. Ook de oudtestamentische profeten beschrijven God als onze vader, zoals Jesaja 63:15-16, Jeremia in 3:19 en Maleachi in 2:10. Jezus sluit dus aan bij de gebeden die zijn joodse toehoorders kennen. Wat betekent de zin: […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (3)

Structuur van het gebed Het gebed heeft zijn wortels in de oudtestamentische, joodse traditie. De structuur van het gebed lijkt dus op die van traditionele joodse gebeden die heden ten dage nog steeds worden uitgesproken in synagoges en in Messiaanse gemeenten. Je ziet de volgende structuur in het gebed: Aanhef (vers 9a) Gericht op God […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (2)

Grieks of Hebreeuws? Er zijn geleerden die zeggen dat de Griekse versie van het Mattheüs-evangelie een vertaling is van het Hebreeuwse origineel geschreven door Mattheüs. Ze baseren zich op de uitspraak van Papias van Hierapolis, die leefde van … tot … en gerekend wordt tot een van de Apostolische Vaders. Volgens Papias schreef Mattheüs de […]

Read More
Bijbel

Het “Onze Vader” (1)

Het meest bekende gebed onder de christenen Het “Onze Vader” en in de Engelse cultuur als “The Lords Prayer” is een gebed dat elke christen kent en vaak ook van buiten kent. Dit gebed staat zowel in het evangelie van Mattheüs als in het evangelie van Lucas. Ze zijn niet exact hetzelfde. Het gebed in […]

Read More
Bijbel

Het (joodse) huwelijk

Onlangs is een van mijn kinderen getrouwd. Trouwen is niet zomaar iets, het is een belofte voor de toekomst. Die belofte kom je ook tegen in de Bijbel. Gods woord begint met een huwelijk, de verbintenis tussen Adam en Eva èn eindigt met een huwelijk, de verbintenis tussen Jezus en zijn bruid. In het boek […]

Read More
Bijbel

Jozef en Jezus

Het verhaal van Jozef heeft mij altijd al aangesproken. Als kind natuurlijk zijn mooie jas, en dat hij bij de Farao gaat werken, maar als volwassenen eerder dat hij de hand van God in zijn leven ziet Hij heeft niet het makkelijkste leven gehad. Als kind verkocht door zijn broers, daarna in het huis van […]

Read More
Bijbel

Mozes en Jezus

Iedereen kent het verhaal wel van Mozes in het rieten mandje. Over zijn leven zijn diverse films en tekenfilms gemaakt. Als je op internet zoekt naar film en Mozes krijg je minstens tien voorbeelden. In elke film wordt het verhaal van een andere kant belicht. Het verhaal in een notendop: Mozes is een zoon van […]

Read More
Bijbel

De Alpha en Omega, de Aleph en Tav

De alpha en omega zijn de eerste letter en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jesus verwijst naar zichzelf met deze woorden in Openbaring 22:13. Hij is het begin en het einde. Als dit boek in het Hebreeuws was geschreven dan had hier gestaan: de Aleph () en de Tav (). In het evangelie van […]

Read More